Andreas Hermansson

 • Magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
 • Andreas har närmare 10 års erfarenhet inom Corporate Finance och har varit senior projektledare, på KPMG och PWC, med ansvar för ett antal bolagsförsäljningar inom mid market segmentet. 
 • Andreas har också varit verksam operativt, som VD för ett ledande företag inom försäljning och service av fritidsfordon.
 • LinkedIn

+46 727 44 44 15

andreas@ahlpartners.se 

Henrik Lernfelt

 • Civilingenjör i Industriell Ekonomi från Chalmers samt civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
 • Henrik har 10 års erfarenhet inom Corporate Finance som senior projektledare inom transaktionsrådgivning på PwC och EY samt som affärsutvecklare inom Kinnevik-sfären.
 • Henrik var tidigare verksam som Auktoriserad Revisor med avlagd Revisorsexamen.
 • LinkedIn

+46 707 99 82 00

henrik@ahlpartners.se

Sarah Glücksman

 • Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
 • Sarah har en flera års erfarenhet inom revision och som projektledare inom transaktionsrådgivning på PwC och Deloitte.
 • Tidigare verksam som ekonomichef för ett internationellt IT-företag.
 • Undervisar i Business Finance på IHM Business School.
 • LinkedIn

+46 707 87 20 25

sarah@ahlpartners.se


Fredrik Ulvenstam

 • Civilingenjör i Maskinteknik från Chalmers.
 • Fredrik har över 10 års erfarenhet av M&A som senior projektledare med särskild inriktning på Tech-bolag.
 • Tidigare verksam som managementkonsult på Accenture. 
 • Fredrik är ansvarig för vårt kontor i Stockholm.
 • LinkedIn

+46 707 72 70 03

fredrik@ahlpartners.se

Einar Christensen

 • Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
 • Einar har en gedigen bakgrund som auktoriserad revisor och delägare på PwC.
 • Utöver sin erfarenhet som revisor, i såväl privatägda som publika bolag, har Einar erfarenhet inom Corporate Finance, med särskild inriktning på finansiell analys och förvärvsrådgivning.
 • LinkedIn

+46 739 68 28 75

Jesper Lundgren

 • Jesper kommer närmast från Masterutbildningen inom finans på Handelshögskolan i Göteborg.
 • Han har dubbla kandidatexamen inom finans och nationalekonomi.
 • Jesper har bott två år i Connecticut, USA, där han studerade och spelade ishockey.
 • Linkedin

+46 707 86 07 30

jesper@ahlpartners.se

Joel Lindberg

 • Civilekonomexamen från Högskolan i Halmstad inklusive en utlandstermin i Singapore.
 • Joel kommer närmast från en roll inom revision på KPMG där han arbetade i tre år.
 • Tidigare erfarenhet av arbete på bank där han även licensierade sig för finansiell rådgivning.
 • Linkedin

+46 763 491794

joel@ahlpartners.se

BESÖK- & POSTADRESS 

Götabergsgatan 18
411 34 Göteborg

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.