• Våra tjänster

    Med erfarna M&A-projektledare, kvalificerad finansiell expertis och hundraprocentigt engagemang från kick-off till closing optimerar vi våra uppdragsgivares utfall vid såväl företagsförsäljningar som förvärv.

eEquity ingick partnerskap med Sweef

Sälja företag

Det är många parametrar som ska stämma när du säljer ditt företag. Inte bara priset ska vara rätt utan även din känsla för köparen och dennes framtidsplaner för verksamheten efter att du lämnat. Genom att identifiera, kontakta och förhandla med investerare som delar dina värderingar och ser det fulla värdet av ditt företag ser vi till att du får riktigt bra betalt av rätt köpare.

Som säljare tjänar du oftast på att anlita professionella rådgivare som hjälper dig att driva en strukturerad och konkurrensutsatt transaktionsprocess där du får in jämförbara bud från flera olika intressenter. När vi på AHL Partners anlitas för att leda och driva en försäljningsprocess håller vi dig som säljare fullt informerad om varje steg i processen genom en löpande dialog samtidigt som ditt företags operativa ledare tillåts fortsätta med att fokusera på företagets löpande verksamhet och utveckling vilket är viktigt för dess värdering.

Vi projektleder och genomför våra uppdragsgivares transaktioner från start till mål vilket normalt innefattar en inledande analys och företagsvärdering, upprättande av informationsmemorandum (prospekt), analys av köparlandskap, hålla presentationer för investerare, föra dialoger med intressenter och ta in bud, förhandlingsstöd i samband med upprättande av avsiktsförklaring (LOI) och aktieöverlåtelseavtal (SPA) samt upprätta och hantera datarum under due diligence.

MVI förvärvar PS Auction för att stödja cirkulär tillväxt

Köpa företag

Möjligheten till värdeskapande i samband med förvärv av bolag är många. Det kan handla om ökad tillväxt, kostnadssynergier, geografisk expansion eller andra strategiska värden. Vi erbjuder dig professionellt stöd och goda råd genom hela förvärvsprocessen, från värdering till förhandling och slutförande.

Vi anpassar stöd och rådgivning efter varje unik affär och era specifika behov av att hantera risker och osäkerheter i transaktionen. Vi kan erbjuda allt från att projektleda en hel förvärvsprocess till att endast utföra punktinsatser såsom värdering, finansiell företagsbesiktning (due diligence), analys och upprättande av köpeskillingsdefinition i aktieöverlåtelseavtal samt förhandlingsstöd.

Värdering

Det finns många situationer när det kan vara aktuellt att värdera ett företag eller dess tillgångar. Oavsett vilken anledningen är kan vi bistå med företagsvärdering och relaterad rådgivning för det specifika fallet. Vi arbetar alltid utifrån etablerad värderingsmetodik såsom substansvärdering, jämförande/relativvärdering och avkastningsvärdering men då varje företag och situation har unika förutsättningar är ofta vår kunskap och erfarenhet från transaktionsmarknaden avgörande för att komma fram till ett rättvisande värde på ditt företag.

Övriga tjänster

Vi kan bistå med rådgivning i de flesta situationer som kräver kvalificerad finansiell och/eller strategisk M&A-expertis. Oavsett om ni står inför en aktuell försäljnings- eller förvärvsmöjlighet eller söker rådgivning inför framtida möjligheter har vi oftast den expertis som krävs.

Vi erbjuder dessutom kundanpassad rådgivning i samband med kapitalanskaffningar samt utredningar av oegentligheter, stöd vid obeståndssituationer och expertutlåtanden vid tvister.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.