Förvärvsrådgivning till finansiella investerare

Vi erbjuder Private Equity och investmentbolag att bistå med M&A-projektledning och/eller kvalificerad finansiell expertis i samband med förvärv. Med vår gedigna Corporate Finance-bakgrund och långvariga fokus på små- och medelstora entreprenörsdrivna företag är vi den perfekta samarbetspartnern för professionella investerare som önskar genomföra en strategisk förvärvsagenda.

Vi har erfarenhet av omfattande köpsidesuppdrag som innefattar allt från en inledande analys och sökning efter intressanta förvärvsobjekt, etablering av kontakt med ägare, introduktion av möjlig affär och arrangemang av möten, indikativ värdering av målbolag, kommunicering av indikativt bud, förhandlingsstöd inför upprättande av avsiktsförklaring (LOI) och aktieöverlåtelseavtal (SPA) till att bistå vid upprättande av datarum och att koordinera genomförandet av due diligence. 

Det finns många situationer när det kan vara aktuellt att värdera ett företag och dess tillgångar, oavsett vilken anledningen är kan vi bistå med företagsvärdering, rådgivning och förhandlingsstöd:
  • I samband med en försäljning eller ägarspridning
  • I samband med en kommande försäljning eller utlösen av delägare
  • Second opinion på mottaget bud från intresserad köpare
  • I samband med planerat förvärv av annat företag
  • I samband med kapitalanskaffning
  • I samband med tvister eller förmögenhetsskada
  • I samband med omstruktureringar eller större investeringar som strategiskt beslutsunderlag

 

Vi arbetar utifrån etablerade värderingsmetoder såsom substansvärdering, relativ värdering och avkastningsvärdering men för att finna ett rättvisande värde är erfarenhet och marknadskunskap ofta avgörande då varje företag och situation har sina unika förutsättningar vilka måste beaktas.

  • Substansvärdering innebär att bolagets värde beräknas som skillnaden mellan värdet på dess tillgångar och skulder, alltså i princip bolagets egna kapital. Då bokförda värden på tillgångar ofta avviker från aktuella marknadsvärden behöver dock redovisade belopp justeras för att komma fram till ett rättvisande substansvärde som även bör beakta latenta skatter och eventuella åtaganden utanför balansräkningen.
  • Relativ värdering innebär att man härleder värdet på bolaget utifrån tidigare tillämpad prissättning vid försäljningar av liknande verksamheter i närtid. Det kan dock vara svårt att hitta jämförbara objekt att referera till och information från privata transaktioner är sällan publikt tillgänglig. Vi använder vårt nätverk samt söker i databaser för att i möjligaste mån få fram priser och relevanta värderingar att jämföra med.
  • Avkastningsvärdering innebär att man prognostiserar de framtida kassaflöden som företaget förväntas generera och nuvärdesberäknar dessa kassaflöden utifrån ett bedömt avkastningskrav med hänsyn taget till uppfattad risk och möjligheter till extern finansiering. Det är många variabler som spelar in i utfallet av en avkastningsvärdering och det krävs erfarenhet och kvalificerade bedömningar för att landa i ett

 

Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi värderar företag.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.