Köpa företag

Möjligheten till värdeskapande i samband med förvärv av bolag är många. Det kan handla om ökad tillväxt, kostnadssynergier, geografisk expansion eller andra strategiska värden. Vi erbjuder dig professionellt stöd och goda råd genom hela förvärvsprocessen, från värdering till förhandling och slutförande.

Vi anpassar stöd och rådgivning efter varje unik affär och era specifika behov av att hantera risker och osäkerheter i transaktionen. Vi kan erbjuda allt från att projektleda en hel förvärvsprocess till att endast utföra punktinsatser såsom värdering, finansiell företagsbesiktning (due diligence), analys och upprättande av köpeskillingsdefinition i aktieöverlåtelseavtal samt förhandlingsstöd.

Möjligheter att skapa värde genom förvärv av verksamheter är många. Det kan handla om ökad tillväxt, kostnadssynergier eller andra strategiska värden. Men det finns även risker förknippade med företagsförvärv vilka måste hanteras.

Genom att vända er till oss för förvärvsrådgivning får ni kvalificerat stöd och goda råd genom hela förvärvsprocessen. Vi anpassar stöd och rådgivning efter varje unik affär och era specifika behov av att hantera risker och osäkerheter i transaktionen. Vi kan erbjuda allt från att projektleda en hel förvärvsprocess till att endast utföra punktinsatser såsom värdering (second opinion), finansiell due diligence (”företagsbesiktning”), input till överlåtelseavtal och köpeskillingsberäkning samt förhandlingsstöd.

 

Finansiell Due Diligence

Våra analyser och slutsatser ger dig värdefull beslutsinformation och hållbara argument vid förhandlingsbordet samt underlättar extern finansiering. En normal due diligence process innefattar analyser av:

  • Företagets intjäningsförmåga – Genomgång av historiska intäktsströmmar, kostnadsstrukturer och engångshändelser som påverkat resultatet
  • Företagets finansiella ställning – Genomgång av balansräkningen för att fastställa bolagets kassa, räntebärande skulder och andra finansiella åtaganden såsom pensionsförpliktelser.
  • Företagets rörelsekapitalbehov – Analys av verksamhetens rörelsekapitalbehov och bedömning av normal rörelsekapitalnivå som behövs för att driva verksamheten framöver.
  • Aktuella budgetar och prognoser - Analys av underliggande antaganden och bedömning om företagets möjligheter att nå uppställda mål.

 

Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi kan bistå er under en förvärvsprocess.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.