Sälja företag

Det är många parametrar som ska stämma när du säljer ditt företag. Inte bara priset ska vara rätt utan även din känsla för köparen och dennes framtidsplaner för verksamheten efter att du lämnat. Genom att identifiera, kontakta och förhandla med investerare som delar dina värderingar och ser det fulla värdet av ditt företag ser vi till att du får riktigt bra betalt av rätt köpare.

Som säljare tjänar du oftast på att anlita professionella rådgivare som hjälper dig att driva en strukturerad och konkurrensutsatt transaktionsprocess där du får in jämförbara bud från flera olika intressenter. När vi på AHL Partners anlitas för att leda och driva en försäljningsprocess håller vi dig som säljare fullt informerad om varje steg i processen genom en löpande dialog samtidigt som ditt företags operativa ledare tillåts fortsätta med att fokusera på företagets löpande verksamhet och utveckling vilket är viktigt för dess värdering.

Vi projektleder och genomför våra uppdragsgivares transaktioner från start till mål vilket normalt innefattar en inledande analys och företagsvärdering, upprättande av informationsmemorandum (prospekt), analys av köparlandskap, hålla presentationer för investerare, föra dialoger med intressenter och ta in bud, förhandlingsstöd i samband med upprättande av avsiktsförklaring (LOI) och aktieöverlåtelseavtal (SPA) samt upprätta och hantera datarum under due diligence.

Det är mycket som ska stämma när du säljer ditt företag. Inte bara priset ska vara rätt utan även din känsla för köparen och dess planer för verksamheten och personalen efter försäljningen.

Om någon intressent spontant lägger ett bud på ditt företag utgår de i regel ifrån publika bokslut som ofta inte påvisar alla värden i företaget. Det första budet du får är ofta inte det bästa utan som säljare tjänar du på att konkurrensutsätta intressenter och ta in fler bud genom en strukturerad process med professionella rådgivare som vägleder dig tryggt under hela processen.

Vi har lång erfarenhet av företagsförsäljningar och flera av våra kunder har gjort bättre affärer än de trodde var möjligt med vår hjälp. Så här jobbar vi med försäljning av företag:

  • Genomgång av verksamhetens nuläge för att planera hur företaget kan paketeras på ett optimalt säljbart sätt, vilket kan innebära förändringar i bolagsstruktur, organisation, balansräkning eller verksamhetsfokus.
  • Upprättande av en indikativ värdering för att finna en prisbild att sträva efter vid försäljningen.
  • Upprättande företagspresentation (Information Memorandum) som visar företagets organisation, produkt och tjänsteutbud, marknadsposition, finansiella historik samt dess framtidsplaner och utvecklingspotential.
  • Identifierar potentiella köpare och tar kontakt efter samråd med dig som säljare.
  • Tar in bud och hjälper er att utvärdera dem för att gå vidare i processen med de mest lovande köparkandidaterna.
  • Hjälper till vid utvalda köpares due diligence (företagsbesiktning) med att anordna möten, upprätta datarum samt besvara frågor.
  • Bistår i förhandlingar gällande pris och villkor.
  • Upprätta korrekta avtal som minimerar risken för framtida konflikter (i samarbete med affärsjurist)

 

Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi kan bistå er under en försäljningsprocess.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.